امامزاده صالح (ع)اردبیل : بدون عنوان

ساخت وبلاگ

چکیده : این حدیث نبوی (ص) مشهور است کهحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهّزوا للعرض الاک... با عنوان : بخوانید :
افسران - حاسبوا انفسکم..

این حدیث نبوی (ص) مشهور است که

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهّزوا للعرض الاکبر

از خود حساب بکشید پیش از آن که به حساب شما برسند و .........

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 11:46